Privacy Policy

Persondatapolitik

Nedenfor kan du læse vores politik for behandling af de persondata, som vi modtager som en del af vores
sagsbehandling. Målet med denne politik er at beskrive for dig, hvordan vi indsamler og behandler
oplysninger om dig.
Vi tager vores rolle som dataansvarlig meget alvorlig. Vi håndterer al persondata i overensstemmelse
med gældende lovgivning, herunder Persondataloven og EU Persondataforordningen (General Data
Protection Regulation).

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte os via e-mail på mail@solwangdesign.dk eller pr. post til:
Solwang Design
Hanehovedvej 56
DK-3300 Frederiksværk.

Hvad er persondata?

Persondata er alle former for oplysninger, som kan relateres til dig som fysisk person. Det kan f.eks.
være navn, fødselsdato, adresse, e-mail, telefonnummer eller IP-adresse.
Hvis dataen vedrører race, seksualitet, politisk eller religiøs overbevisning, fagforeningsforhold,
helbredsforhold eller oplysninger om strafbare forhold, er der tale om følsomme data, der er underlagt
særlige regler. Vi beder dig som udgangspunkt aldrig om at afgive følsomme data.

Indsamling af persondata

Vi indsamler persondata direkte fra dig, når du henvender dig til os som kunde, men alene i begrænset
omfang.
Når det firma du arbejder for ønsker at indgå i et kundeforhold med os, bliver du bedt om at afgive en
række oplysninger, som er nødvendige for at vi kan levere vores ydelser til dig, herunder firmanavn,
kontaktnavn, e-mailadresse, CVR-nummer, samt telefonnummer og adresse. Vi bruger disse oplysninger
til at oprette en konto hos os, gennemføre ordren og afsende dine varer.
Hvis du kontakter os via telefon, e-mail eller post, indsamler vi de data, der er nødvendige for at kunne
besvare din henvendelse, herunder dit navn, din e-mail og eventuelt din adresse eller telefonnummer. Vi
indsamler ligeledes de data, som du selv vælger at give til os.
Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bliver du bedt om at afgive din e-mailadresse og firmanavn.
Disse oplysninger er nødvendige for at vi kan oprette dig som abonnent i vores nyhedsbrevstjeneste.
Efter tilmelding modtager du en e-mail, hvori du skal bekræfte din tilmelding. Bekræfter du ikke din
tilmelding, vil du ikke blive oprettet som abonnent, og vi vil derfor ikke behandle dine oplysninger. Du
kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsbrev igen ved at trykke på afmeldings-linket i bunden af vores
nyhedsbreve eller ved at kontakte os direkte.

Opbevaring af persondata

Vi opbevarer kun dine data, så længe det er nødvendigt.
I visse tilfælde opbevarer vi dataene længere på grund af en retlig forpligtelse. Dette sker f.eks. i
forbindelse med betaling af en faktura, idet vi er forpligtet til at opbevare betalingsoplysninger i 5 år i
henhold til Bogføringsloven.

Videregivelse af persondata

Vi bruger en række IT-systemer for at kunne levere vores ydelser. Det betyder, at dine data i et vist
omfang opbevares hos vores leverandører. Vores leverandører fungerer i disse tilfælde som
databehandlere og håndterer alene data på vores vegne og efter vores anvisninger. Vi har indgået de
nødvendige databehandleraftaler med vores leverandører og dine data er derfor i gode hænder.
Vi kan ligeledes videregive dine data, hvis det er nødvendigt for overholde gældende lovgivning eller
imødekomme anmodninger fra offentlige myndigheder.

Dine rettigheder

Som datasubjekt har du en række rettigheder, du kan gøre brug af, hvis du ønsker det:

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit
samtykke tilbage. Hvis dit samtykke trækkes tilbage, vil vi slette dine persondata og afbryde den
behandling, der var omfattet af dit samtykke. Vi kan dog fortsat behandle dine data, hvis det er
nødvendigt for at kunne levere vores ydelser, eller hvis vi er retligt forpligtet til at gemme dine data, som
forklaret ovenfor.

Ret til information og kontrol

Du har ret til at få en kopi af de data, vi har registreret om dig. Du har ligeledes ret til at få overflyttet
dine data til en anden dataansvarlig, hvis du ønsker det, og hvis det ikke vil påvirke tredjemands
rettigheder eller frihed.
Er der fejl eller mangler i vores data om dig, har du ret til at få fejlene rettet. Du har ligeledes ret til at få
dine data slettet, hvis dataen ikke længere er nødvendig for vores behandling, hvis du har trukket dit
samtykke tilbage, eller hvis der er tale om ulovlig behandling.

Ret til at gøre indsigelse

Hvis behandling af dine data sker med hjemmel i det offentliges interesse, vores legitime interesse eller
til brug for statistik, direct-marketing eller profilering, har du ret til at gøre indsigelse.
Har du gjort indsigelse mod vores behandling, har du ret til at få behandlingen af dine data midlertidigt
indstillet, mens sagen undersøges nærmere.

Hvis du vil anvende dine rettigheder

Ønsker du at anvende dine rettigheder, skal du sende en anmodning til os via e-mail eller post. Du kan
se vores kontaktoplysninger længere oppe på siden.
Din anmodning skal indeholde dine kontaktoplysninger og en specificering af, hvilke rettigheder, du
ønsker at gøre gældende – og eventuelt hvilke data, det drejer sig om. Vi besvarer din anmodning
hurtigst muligt.

Hvis du ønsker at klage

Hvis du mener, at vores behandling af dine persondata udgør en overtrædelse af gældende lovgivning,
har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside
www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine persondata, er du altid velkommen til at kontakte os.
Du kan finde vores kontaktoplysninger længere oppe på siden.