Persondatapolitik

Persondatapolitik

Nedenfor kan du læse vores politik for behandling af de persondata, som vi modtager som en del af vores sagsbehandling. Målet med denne politik er at beskrive for dig, hvordan vi indsamler og behandler oplysninger om dig.
Vi tager vores rolle som dataansvarlig meget alvorlig. Vi håndterer al persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen (General Data Protection Regulation).

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte os via e-mail på mail@solwangdesign.dk eller pr. post til:
Solwang Design
Hanehovedvej 56
DK-3300 Frederiksværk.

Hvad er persondata?

Persondata er alle former for oplysninger, som kan relateres til dig som fysisk person. Det kan f.eks. være navn, fødselsdato, adresse, e-mail, telefonnummer eller IP-adresse.
Hvis dataene vedrører race, seksualitet, politisk eller religiøs overbevisning, fagforeningsforhold, helbredsforhold eller oplysninger om strafbare forhold, er der tale om følsomme data, der er underlagt særlige regler. Vi beder dig som udgangspunkt aldrig om at afgive følsomme data.

Indsamling af data og persondata

Vi indsamler persondata direkte fra dig, når du henvender dig til os som kunde, men alene i begrænset omfang.
Når det firma, du arbejder for ønsker at indgå i et kundeforhold med os, bliver du bedt om at afgive en række oplysninger, som er nødvendige for at vi kan levere vores ydelser til dig, herunder firmanavn, kontaktnavn, e-mailadresse, CVR-nummer, samt telefonnummer og adresse. Vi bruger disse oplysninger til at oprette en konto hos os, gennemføre ordren og afsende dine varer. Vi behandler således dine data til brug for opfyldelse af en kontrakt, opfyldelse af retlige forpligtigelser og i markedsføringsmæssigt øjemed. Til støtte herfor anvender vi lovhjemlerne i databeskyttelseslovens art. 6, stk. 1, litra a(samtykke), artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt), artikel 6, stk. 1, litra c (overholdelse af retlige forpligtigelser fx bogføringsloven) eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). De interesser, der danner grundlag for vores behandling ud fra interesseafvejningsreglen, er at levere så god en service og produktpakke som muligt.
Hvis du kontakter os via telefon, e-mail eller post, indsamler vi de data, der er nødvendige for at kunne besvare din henvendelse, herunder dit navn, din e-mail og eventuelt din adresse eller telefonnummer. Vi indsamler ligeledes de data, som du selv vælger at give til os.
Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bliver du bedt om at afgive din e-mailadresse og firmanavn. Disse oplysninger er nødvendige for at vi kan oprette dig som abonnent i vores nyhedsbrevstjeneste.
Efter tilmelding modtager du en e-mail, hvori du skal bekræfte din tilmelding. Bekræfter du ikke din tilmelding, vil du ikke blive oprettet som abonnent, og vi vil derfor ikke behandle dine oplysninger. Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsbrev igen ved at trykke på afmeldings-linket i bunden af vores nyhedsbreve eller ved at kontakte os direkte.

Opbevaring af persondata

Vi opbevarer kun dine data, så længe det er nødvendigt.

Videregivelse af persondata

Vi bruger en række IT-systemer for at kunne levere vores ydelser. Det betyder, at dine data i et vist omfang opbevares hos vores leverandører. Vores leverandører fungerer i disse tilfælde som databehandlere og håndterer alene data på vores vegne og efter vores anvisninger. Vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler med vores leverandører og dine data er derfor i gode hænder.
Vi kan ligeledes videregive dine data, hvis det er nødvendigt for overholde gældende lovgivning eller imødekomme anmodninger fra offentlige myndigheder.

Dine rettigheder

Som regisreret har du en række rettigheder, du kan gøre brug af, hvis du ønsker det:

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis dit samtykke trækkes tilbage, vil vi slette dine persondata og afbryde den behandling, der var omfattet af dit samtykke. Vi kan dog fortsat behandle dine data, hvis det er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser, eller hvis vi er retligt forpligtet til at gemme dine data, som
forklaret ovenfor.

Ret til information og kontrol

Du har ret til at få en kopi af de data, vi har registreret om dig. Du har ligeledes ret til at få overflyttet dine data til en anden dataansvarlig, hvis du ønsker det, og hvis det ikke vil påvirke tredjemands rettigheder eller frihed.
Er der fejl eller mangler i vores data om dig, har du ret til at få fejlene rettet. Du har ligeledes ret til at få dine data slettet, hvis dataene ikke længere er nødvendig for vores behandling, hvis du har trukket dit samtykke tilbage, eller hvis der er tale om ulovlig behandling.

Ret til at gøre indsigelse

Hvis behandling af dine data sker med hjemmel i vores legitime interesse eller til brug for statistik, direct-marketing eller profilering, har du ret til at gøre indsigelse. Har du gjort indsigelse mod vores behandling, har du ret til at få behandlingen af dine data midlertidigt
indstillet, mens sagen undersøges nærmere.

Hvis du vil anvende dine rettigheder

Ønsker du at anvende dine rettigheder, skal du sende en anmodning til os via e-mail eller post. Du kan se vores kontaktoplysninger længere oppe på siden.
Din anmodning skal indeholde dine kontaktoplysninger og en specificering af, hvilke rettigheder, du ønsker at gøre gældende – og eventuelt hvilke data, det drejer sig om. Vi besvarer din anmodning hurtigst muligt.

Hvis du ønsker at klage

Hvis du mener, at vores behandling af dine persondata udgør en overtrædelse af gældende lovgivning, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside
www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine persondata, er du altid velkommen til at kontakte os.
Du kan finde vores kontaktoplysninger længere oppe på siden.